Congratulations to

2023 Mustang Matrix Winners

January 3: Giselle Murillo
January 9: Ryan Ligid

January 17: Ryan Ligid
January 23: Willyn Reyes
January 30: Eddie Ribalia
February 6: Monalisa Beltran